Bộ Giáo dục đào tạo công bố bộ Tài liệu truyền thông, giáo dục Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Nhằm tăng cường công tác truyền thông, giáo dục phòng ngừa tác hại của thuốc [...]