Phân công công tác chuyên môn và kiêm nhiệm Học kỳ 2 năm học 2023-2024

Quyết định số 03/QĐ-LQĐ ngày 02 tháng 01 năm 2024 của Hiệu trưởng trường THPT [...]

Phân công công tác chuyên môn và kiêm nhiệm

Quyết định về việc phân công công tác chuyên môn và kiêm nhiệm. Học kỳ [...]

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 13/3/2023

THỜI KHÓA BIỂU – Áp dụng từ ngày 13/3/2023 PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY & CHỦ [...]