02 học sinh trường Lê vinh dự nhận danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”

Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” là danh hiệu cao quý, [...]