“Phụ nữ là hoa của đất”

“Giữa bao nhiêu mưa nắng đời thườngPhụ nữ vẫn là hoa, là thiên thần của [...]