Gần 80% học sinh trường Lê đạt điểm 8 trở lên môn tiếng Anh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT

Với 279 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và tỉ [...]