Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại Hoài Nhơn

Đền ơn đáp nghĩa là một trong những hoạt động thường xuyên của cán bộ [...]