Khám phá những điều thú vị giữa Tây Nguyên đại ngàn cùng lớp 12A1

Trong hai ngày 10, 11 tháng 12, lớp 12A1-K22 đã có chuyến đi trải nghiệm [...]