Chuyện kể về lớp 12 Sinh và cơn say về miền đất đỏ

Điểm đến tiếp theo trong hành trình trải nghiệm thực tế của lớp 12Sinh chúng [...]