HK22 và những khoảnh khắc vô giá của thanh xuân

Kỷ yếu là dịp cuối cùng mà tất cả các thành viên 12H được ngồi [...]

Kết nối lý thuyết và thực tiễn – 12H xóa bỏ khoảng cách

Henry David Thoreau từng có câu: “Chẳng có bài học nào của tuổi trẻ đáng [...]