Dạo quanh ĐH FPT – Đi một ngày đàng học một sàng khôn

Vâng, chẳng biết tự bao giờ mà câu nói “Đi một ngày đàng học một [...]

1 Comments

TiK23 Đi để học tập, để trau dồi, để khám phá

Với tinh thần “Đi để học tập, để trau dồi, để khám phá”, vừa qua [...]