Trải nghiệm các phòng thí nghiệm tại trường Đại học Quy Nhơn

Ngày 22/4, 70 bạn học sinh 2 lớp chuyên Lý và chuyên Anh đã có [...]