Lịch kiểm tra Giữa kì 1 năm học 2023-2024

Kế hoạch tổ chức kiểm tra Giữa kì 1 năm học 2023-2024 Lịch triển khai [...]

Lịch kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2022-2023 và danh sách niêm yết phòng kiểm tra các khối

Lịch kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2022-2023 Danh sách niêm yết phòng [...]