Học với tâm thế để ngày càng tiến bộ hơn

Với quan điểm học tập này, em Lê Kiến Thành, học sinh lớp 11 chuyên [...]