Chủ tịch nước: Học tập là nhiệm vụ quan trọng cả đời

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thư cho ngành giáo dục nhân dịp khai [...]