Đoàn công tác của Đai học Quốc gia Jeonbuk, Hàn Quốc làm việc tại trường Lê

Chiều ngày 23/10/2023, Đoàn công tác của Đai học Quốc gia Jeonbuk, Hàn Quốc đã [...]