Trường Lê vinh dự đón nhận 02 huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”

Trong hè này trường Lê liên tiếp nhận tin vui khi hai bạn trẻ chuyên [...]

Học sinh trường Lê vinh dự nhận Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo

Ngày 4/8, tại tỉnh Quảng Ninh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, [...]