Vọng Phu

Nàng tựa vào vách đá Dõi nghìn trùng biển xanhĐứa con còn ẵm ngửaPhơi sương [...]