Học sinh trường Lê xuất sắc đi tiếp vào vòng thi Tin học trẻ Toàn quốc

Ngày 02/07/2023, tại Trường Đại học Quy Nhơn diễn ra Vòng thi Khu vực miền [...]