Hội thao Giáo dục quốc phòng an ninh

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam [...]