Đọc “Hoa Xương Rồng” của Nguyễn Trí

Tiểu thuyết Hoa Xương Rồng (NXB Hội Nhà văn, 2023) là đầu sách thứ 20 của riêng [...]