Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật năm 2022

Trước những ảnh hưởng của BĐKH ngày càng tác động nghiêm trọng trên nhiều lĩnh [...]