Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển từ ngày 10/7

Từ ngày 10/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới [...]