Thông tin kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2023

Các mốc thời gian kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2023 (đợt 1), thí sinh [...]