Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM

Năm 2024, kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM tiếp tục được phát [...]

Danh sách 105 trường xét điểm đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP HCM

Danh sách 105 trường xét điểm đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP HCM

1 Comments

105 trường xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP HCM

105 cơ sở giáo dục sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của [...]