ĐH Kiến trúc TP HCM hạ điều kiện xét tuyển với học sinh chuyên

Học sinh trường chuyên xét học bạ vào Đại học Kiến trúc TP HCM cần [...]