THÔNG BÁO về việc lựa chọn đấu giá tài sản

Thông tin về tài sản đấu giá: Xe ô tô biển kiểm soát 77B-3169 Giá [...]