Đưa nghệ thuật hát bội đến trường Lê

Bình Định gắn liền với tên tuổi của các danh nhân Đào Duy Từ – [...]