Đại tướng Đoàn Khuê: Nhà chính trị, nhà chiến lược quân sự xuất sắc

Sinh ra và trưởng thành trong một gia đình kiên trung, có truyền thống yêu [...]