Từ lý thuyết đến thực tiễn – LK22 trải nghiệm tại QNU

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Học để hành, học với hành phải [...]

Trải nghiệm các phòng thí nghiệm tại trường Đại học Quy Nhơn

Ngày 22/4, 70 bạn học sinh 2 lớp chuyên Lý và chuyên Anh đã có [...]