Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tổ chức 4 đợt thi đánh giá đầu vào trên máy tính

Năm 2024, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM dự kiến áp dụng 5 phương thức xét [...]