Kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của Khóa 1

Ngày 26 tháng 6 năm 2022, hơn 50 trong tổng số 125 cựu học sinh [...]