Cuộc thi Video clip toàn quốc “Người lính tôi yêu” và Cuộc thi viết toàn quốc “Chuyện kể ở đại đội”

Ngày 05/02/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số [...]