01 dự án của học sinh trường Lê được chọn tham dự Hội thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia

Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm [...]