Kế hoạch tổ chức cuộc thi KHKT cấp trường

Kế hoạch tổ chức cuộc thi KHKT cấp trường năm học 2023-2024