Tấm gương Nhà giáo, cán bộ Công đoàn tiêu biểu

Ngày 23/7/2023, Liên đoàn Lao động Bình Định (LĐLĐBĐ) đã tổ chức lễ kỷ niệm [...]