Chuyến đi thiện nguyện mùa hè đầy cảm xúc của CLB Bookaholics

Ngày 30/8/2023 đã đánh dấu chuyến đi thiện nguyện ý nghĩa của câu lạc bộ [...]