Nữ sinh giỏi tiếng Anh, thích chinh phục “những cuộc thi”

Ðó là Ðỗ Như Ý (lớp chuyên tiếng Anh, Trường THPT chuyên Lê Quý Ðôn, [...]