Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Ngày 14/9/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số [...]

Ngôi trường tiên phong trong chuyển đổi số tại Bình Định

Không chỉ sở hữu chất lượng đào tạo top đầu của tỉnh Bình Định, hai [...]

1 Comment