Ngôi trường cấp III “ghi điểm” đặc biệt với phụ huynh Bình Định

Xây dựng sản phẩm CNTT ứng dụng trong giáo dục, chủ động đưa hình ảnh, [...]

Chuyển biến tích cực trong chuyển đổi số ngành giáo dục Bình Định

Nhiều trường học ở Bình Định đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, [...]

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Ngày 14/9/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số [...]

Ngôi trường tiên phong trong chuyển đổi số tại Bình Định

Không chỉ sở hữu chất lượng đào tạo top đầu của tỉnh Bình Định, hai [...]

1 Comments