Chúng tôi đã tìm thấy nhau

Mùa đông năm nay đến muộn, giữa tháng 10 nhưng vẫn còn những cơn nắng [...]