Tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn gây ra lũ

Ngày 16/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số [...]

Chủ động ứng phó với mưa lớn gây ra lũ

Ngày 13/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số [...]