Ngày 08/9/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số 2303/SGDĐT-GDTrH về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh với một số nội dung sau:

2303_SGDDT-GDTrH_08092023


QD-3123-UBND-BAN-HANH-KE-HOACH-THUC-HIEN-TIET-KIEM-DIEN-2023-2025
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *