Công tác xã hội ra đời từ đầu thế kỷ XX và phát triển như một ngành khoa học, hướng vào việc trợ giúp cho cá nhân, nhóm, cộng đồng trong xã hội, nâng cao năng lực của họ để khắc phục các vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, ngành công tác xã hội đóng vai trò không thể thay thế trong việc hỗ trợ cung cấp các dịch vụ xã hội. Công tác xã hội trường học có vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết vấn đề của nhà trường thông qua quá trình tác động vào 04 đối tượng chính ở trường học đó là học sinh, phụ huynh, thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục với những hoạt động từ phòng ngừa đến giải quyết vấn đề. Công tác xã hội trường học trở thành cầu nối giữa học sinh, gia đình và nhà trường nhằm giúp các em có điều kiện và phát huy khả năng học tập tốt nhất, phòng ngừa và giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm thần. Có thể thấy rằng công tác xã hội hiện nay là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp nhà trường giải quyết những vấn đề các em gặp phải một cách hiệu quả nhất.

Nhận thấy vai trò của cán bộ, giáo viên trong việc thực hiện hoạt động công tác xã hội trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với tổ chức UNICEF biên soạn Sổ tay hướng dẫn thực hành công tác xã hội trường học, nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, giáo viên các trường phổ thông về quy trình, nguyên tắc, kỹ năng của công tác xã hội trường học trong hỗ trợ học sinh; hướng dẫn thực hành các kỹ năng công tác xã hội, các bước triển khai công tác xã hội trong trường học.

Trân trọng cảm ơn tổ chức UNICEF đã phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng cuốn Sổ tay này, cảm ơn nhóm chuyên gia đến từ Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã tham gia biên soạn cuốn Sổ tay này.

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên,

Bộ Giáo dục và Đào tạo

So-tay-thuc-hanh-CTXH-trong-truong-hoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *