Ngày 09/01/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số 75/SGDĐT-GDTrH về việc phổ biến Sổ tay hướng dẫn các hoạt động truyền thông về chăm sóc SKSS vị thành niên nữ trong các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông với một số nội dung sau:

75_SGDDT-GDTrH_09012024


So-tay-huong-dan-cac-Hd-truyen-thong-ve-CS-SKSS-VTN-nu-trong-cac-truong-THCS-THPT-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *