“Sổ tay hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Phiên bản 1.0)” (gọi tắt là Sổ tay hướng dẫn bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ) vừa được Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Đây là cẩm nang hỗ trợ các đơn vị bảo vệ an toàn hệ thống thông tin trước các nguy cơ, rủi ro.

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg và để thuận lợi trong công tác triển khải bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ban hành Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Phiên bản 1.0).

Việc xây dựng và ban hành “Sổ tay hướng dẫn bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ” là nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thành trước tháng 6/2024.

Thông qua Sổ tay, Cục An toàn thông tin cung cấp nhiều ví dụ cụ thể thông qua việc đúc kết kinh nghiệm, trả lời thắc mắc của các cơ quan, tổ chức trong thời gian qua để các cơ quan, tổ chức dễ hiểu, dễ triển khai trong thực tiễn. Đồng thời giúp các đơn vị nắm rõ hơn về các quy định, đặc biệt là quy định về xác định chủ quản hệ thống thông tin, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin, đơn vị vận hành hệ thống thông tin và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức xây dựng, thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ, phê duyệt cấp độ an toàn thông tin và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt cho các hệ thống thông tin.

Hiện tại, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã có thể tải “Sổ tay hướng dẫn bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ” từ Nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ do Cục An toàn thông tin triển khai tại địa chỉ capdo.ais.gov.vn hoặc trên trang thông tin điện tử của Trung tâm VNCERT/CC trực thuộc Cục tại địa chỉ vncert.vn.

Cục An toàn thông tin kỳ vọng sổ tay sẽ là tài liệu hữu ích giúp các cơ quan, tổ chức triển khai thuận lợi việc đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, đáp ứng các yêu cầu đề ra. Tài liệu này sẽ tiếp tục được cập nhật, bổ sung và hoàn thiện trong các phiên bản tiếp theo.

912_SGDDT-VP_09042024
So-tay-HD-tuan-thu-va-tang-cuong-BDATHTTT-theo-cap-do-ver1.0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *