Quyết định số 4094/QĐ-SGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc công nhận học sinh đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2023-2024

4094_QD-SGDDT_31102023


DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số 4094/QĐ-SGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

DS_12_2023_2024_hoc-sinh-gioi-lop-12-cap-tinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *