Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định

1633_SGDDT-TCCB_14062024
QD-ban-hanh-Quy-che-cap-nhat-khai-thac-quan-ly-CSDL-CBCC Quy-che-cap-nhat-khai-thac-quan-ly-CSDL-CBCC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *