Ngày 08/12/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số 3215/SGDĐT-GDTrH về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp trong các cơ sở giáo dục với một số nội dung sau:

3215_SGDDT-GDTrH_08122023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *