Ngày 09/10/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định ban hành văn bản số 2563/SGDĐT-VP về việc phối hợp chấn chỉnh tình trạng dạy thêm ngoài nhà trường và việc liên kết tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh trong cơ sở giáo dục mầm non và dạy học môn Tiếng Anh trong trường tiểu học sai quy định với một số nội dung sau:

2563_SGDDT-VP_09102023


2460-SGDDT-GDTrH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *