PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY & CHỦ NHIỆM HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022-2023


THỜI KHOÁ BIỂU HKI – NĂM HỌC 2022-2023


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU Môn Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp Nội dung Giáo dục địa phương Năm học 2022-2023


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU Môn Thể dục, GDQP&AN Năm học 2022-2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *