Dưới đây là những lưu ý đối với các cán bộ làm công tác coi thi tốt nghiệp THPT theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Cán bộ coi thi đánh số báo danh trước khi gọi thí sinh vào phòng thi.

Lưu ý liên quan đến đề thi

Việc phát đề thi trong phòng thi được thực hiện theo một trong hai cách. Cách 1, phát theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Cách 2, phát theo thứ tự lần lượt từ phải sang trái, từ trên xuống dưới.

Khi nhận túi đề thi, cán bộ coi thi thứ nhất bắt thăm cách phát đề thi. Tại phòng thi, thứ tự phát đề phải thực hiện đúng theo cách đã bắt thăm được.

Trước khi phát đề thi, cán bộ coi thi phải cho toàn thể thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của bì/túi đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh trong phòng thi; chỉ được cắt bì/túi đề thi đúng giờ phát đề thi cho thí sinh quy định tại lịch thi.

Khi phát đề thi, cán bộ coi thi thông báo rõ: mọi hành vi cung cấp, tiết lộ đề thi trong thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ “Tối mật” đối với đề thi đều bị coi là làm lộ bí mật nhà nước và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong bì/túi đựng đề thi của mỗi bài thi tổ hợp có chứa bì/túi đựng đề thi của từng môn thi thành phần tương ứng. Cán bộ coi thi chỉ được cắt bì/túi đề thi và phát đề thi của môn thi thành phần cho thí sinh đúng thời điểm ghi trên lịch thi.

Ngay sau khi phát đề cho thí sinh, cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi. Quá 5 phút sau thời điểm cán bộ coi thi phát xong đề thi cho tất cả thí sinh trong phòng thi, nếu thí sinh trong phòng thi có ý kiến về tình trạng của đề thi, cán bộ coi thi phải báo cáo ngay cho Trưởng Điểm thi (qua cán bộ giám sát) để báo cáo Trưởng ban Coi thi xử lý.

Khi gọi thí sinh vào phòng thi, cán bộ giám sát kiểm tra các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi theo quy định tại điểm m khoản 4 Điều 14 Quy chế thi.

Cán bộ coi thi tốt nghiệp THPT gọi thí sinh vào phòng thi

Lưu ý trong quá trình coi thi

Trong quá trình coi thi buổi thi trắc nghiệm, cán bộ coi thi phải đặc biệt lưu ý nhắc nhở và kiểm tra bảo đảm thí sinh tô đúng mã đề thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm.

Trong quá trình tổ chức coi thi bài thi tổ hợp cần lưu ý, hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của thí sinh trong buổi thi bài thi tổ hợp, cán bộ coi thi mới thu Phiếu trả lời trắc nghiệm.

Thí sinh thi 2 môn thi thành phần liên tiếp (bao gồm cả thí sinh giáo dục thường xuyên thi bài thi khoa học xã hội, cán bộ coi thi có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị. Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất của mình, cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh dừng ngay việc làm bài thi, thu đề thi và giấy nháp của thí sinh. Sau đó, cán bộ coi thi phát đề thi môn thi thành phần tiếp theo và giấy nháp mới theo đúng lịch thi.

Hết giờ làm bài môn thi thành phần thứ hai của thí sinh, cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm, thu đề thi, giấy nháp của thí sinh (trừ các môn thi Sinh học, Giáo dục công dân).

Riêng đối với thí sinh chỉ thi 2 môn thành phần thứ nhất và thứ hai của bài thi tổ hợp, sau khi thi xong môn thi thành phần thứ hai, cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh ra khỏi phòng thi, theo hướng dẫn của cán bộ giám sát di chuyển về phòng chờ, ngồi tại phòng chờ, giữ gìn trật tự, đợi cho đến khi hết giờ làm bài của môn thi cuối cùng mới được rời khỏi Điểm thi.

Với thí sinh thi 2 môn thi thành phần không liên tiếp: ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất, cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh phải dừng ngay việc làm bài thi, nộp đề thi, giấy nháp. Thí sinh phải ngồi nguyên vị trí, giữ trật tự, đặt Phiếu trả lời trắc nghiệm sao cho phần tô câu trả lời úp xuống mặt bàn tại vị trí ngồi của thí sinh; bảo quản Phiếu trả lời trắc nghiệm trong suốt thời gian chờ thi môn thành phần tiếp theo.

Thí sinh chỉ thi 1 môn thi thành phần: ngay sau khi hết giờ làm bài, cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm, thu đề thi và giấy nháp của thí sinh (trừ các môn thi Sinh học và Giáo dục công dân). Riêng đối với thí sinh chỉ thi môn thi thành phần thứ nhất hoặc thứ hai, sau khi thi xong môn thi cuối cùng theo đăng ký của thí sinh, cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh ra khỏi phòng thi, theo hướng dẫn của cán bộ giám sát di chuyển về phòng chờ, ngồi tại phòng chờ, giữ gìn trật tự, đợi cho đến khi hết giờ làm bài của môn thi cuối cùng mới được rời khỏi Điểm thi.

Trong suốt thời gian thi bài thi tổ hợp, cán bộ coi thi phải giám sát chặt chẽ, không để thí sinh ghi chép các nội dung hoặc để lại các dấu hiệu liên quan đến đề thi ra các giấy tờ, tài liệu, vật dụng nào khác ngoài giấy nháp (có chữ ký của cán bộ coi thi); phải kịp thời thu giữ các giấy tờ, tài liệu, vật dụng này nếu phát hiện vi phạm.

Trong khoảng thời gian nghỉ chờ làm thủ tục thi giữa 2 môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, thí sinh đã thi môn thành phần trước đó nếu có nhu cầu đặc biệt và hợp lý thì được cán bộ coi thi xem xét cho phép ra ngoài phòng thi. Thí sinh đặt Phiếu trả lời trắc nghiệm sao cho phần tô câu trả lời úp xuống mặt bàn tại vị trí ngồi của thí sinh. Cán bộ coi thi thứ hai chịu trách nhiệm giám sát không để thí sinh khác xâm phạm Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh. Cán bộ coi thi, cán bộ giám sát cần phối hợp chặt chẽ để cho thí sinh có nhu cầu lần lượt ra ngoài phòng thi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến trật tự phòng thi và khu vực thi.

Thí sinh chỉ được phép sử dụng Atlat trong giờ thi môn thi thành phần Địa lí của bài thi tổ hợp khoa học xã hội. Trước khi vào phòng thi, thí sinh ghi rõ họ tên và số báo danh vào trang bìa của Atlat và nộp Atlat cho cán bộ coi thi để kiểm soát. Cán bộ coi thi giao lại Atlat cho thí sinh khi bắt đầu giờ làm bài môn thi Địa lí, thu lại ngay khi hết giờ làm bài môn thi này và chỉ trả lại cho thí sinh sau khi thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng của mình trong bài thi tổ hợp.

Thí sinh sau kết thúc bài thi tốt nghiệp THPT

Thu, giao nộp bài thi cuối mỗi buổi thi

Trước giờ thu bài thi 5 phút, cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh kiểm tra lại mã đề thi, số báo danh, các thông tin cá nhân khác trên giấy thi/Phiếu trả lời trắc nghiệm.

Đối với thí sinh dự thi môn thi thành phần thứ nhất và/hoặc thứ hai của bài thi tổ hợp: Sau khi hết giờ làm bài của thí sinh trong buổi thi (tính theo môn thi thành phần dự thi), cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm, thu lại đề thi, giấy nháp và yêu cầu thí sinh rời khỏi phòng thi, theo hướng dẫn của cán bộ giám sát về phòng chờ.

Ngay sau đó, hai cán bộ coi thi phải kiểm đếm đủ Phiếu trả lời trắc nghiệm đã thu, cho vào túi phụ và cùng niêm phong túi, ký tên trên nhãn niêm phong và giao cán bộ coi thi thứ nhất bảo quản tại phòng thi.

Khi kết thúc buổi thi, hai cán bộ coi thi cùng mở túi phụ tại phòng làm việc của Điểm thi, kiểm đếm và gộp chung với các bài thi khác của phòng thi để nộp bài thi cho Trưởng Điểm thi (qua Thư ký Điểm thi).

Khi hết giờ làm bài thi của buổi thi, hai cán bộ coi thi thu bài thi của các thí sinh trong phòng thi, xếp các bài thi theo thứ tự tăng dần của số báo danh thí sinh trong phòng thi và kiểm đếm chính xác số bài thi/giấy thi, đưa tất cả các bài thi vào túi đựng bài thi của phòng thi.

Riêng đối với bài thi/môn thi trắc nghiệm, cán bộ coi thi phải kiểm tra mã đề thi thí sinh đã tô trên Phiếu trả lời trắc nghiệm với mã đề thi đã phát và Phiếu thu bài thi để bảo đảm chính xác.

Cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh điền thông tin, ký xác nhận nộp bài thi vào 2 Phiếu thu bài thi; 1 Phiếu đóng cùng bài thi trong túi bài thi, 1 Phiếu để ngoài nộp cùng túi bài thi cho Trưởng Điểm thi (qua Thư ký Điểm thi) sau đó mới cho phép thí sinh rời khỏi phòng thi.

Hai cán bộ coi thi chịu trách nhiệm bảo quản túi đựng bài thi của phòng thi và mang ngay về Phòng làm việc của Điểm thi để nộp bài thi cho Trưởng Điểm thi. Cán bộ giám sát phòng thi thực hiện giám sát quá trình thu bài thi và mang túi đựng bài thi của cán bộ coi thi về Phòng làm việc của Điểm thi để nộp bài thi cho Trưởng Điểm thi; ký chứng kiến vào Biên bản giao nộp bài thi giữa 2 cán bộ coi thi của phòng thi và Trưởng Điểm thi.

Trong quá trình coi thi, các tình huống bất thường (nếu có) đặc biệt là các tình huống ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, cán bộ coi thi phải thông qua cán bộ giám sát để báo ngay cho Trưởng Điểm thi xem xét quyết định trước khi xử lý. Cán bộ giám sát cần phối hợp chặt chẽ với cán bộ coi thi xử lý các trường hợp thí sinh phải ra khỏi phòng thi khi chưa hết giờ làm bài thi của buổi thi vì lý do bất khả kháng; đồng thời, giám sát chặt chẽ, bảo đảm thí sinh không được tiếp xúc, trao đổi với thí sinh khác trong suốt quá trình ra khỏi phòng thi.

Theo: Giáo dục&Thời đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *